مرده‌های متحرک به وقتِ کرونا – صداسوار – ۲ مرده‌های متحرک به وقتِ کرونا – صداسوار – ۲

Hosted by
Rooh Savar

Journaliste, écrivain, entrepreneur. Fondateur & CEO Jahan Info | Président SINGA France | Fondateur de Lettres Persanes | Thinkestân

اگر چند روزی هست که در خانه نشستید تا ویروس کرونا شرش را از سر شما و خانواده‌تون کم بکنه، اگر از جهش عظیم این این ویروس در چهار گوشهٔ جهان بهت زده شدید، و اگر مثل خیلی‌های دیگه نگران هستید که بعدش قراره چی بشه، به این داستان گوش کنید.

در سال ۲۰۱۰، میلیونها آمریکایی از صفحه‌های تلویزیون‌شون با صحنه‌های وحشتناک و غیرقابل تصوری روبرو شدند.

یک ویروس ناشناخته که در کل کشور پخش شده، آدمها را به مرده‌های آدم‌خوار تبدیل می‌کنه. هیچ کس هنوز نمیدونه این ویروس چطور متولد و منتشر شده. اما آرام آرام همه می‌فهمند که چطور عمل میکنه. تقریبا همه بهش آلوده شدن. ویروس اما در آدمهای زنده تاثیرش را نشون نمیده. مشکل از اونجایی شروع می‌شه که فرد آلوده می‌میره. چند ثانیه پس از مرگ، انسان مرده شروع به حرکت می‌کنه و به زنده‌ها حمله‌ور می‌شه. اگر مرده‌ٔ متحرک کسی را گاز بگیره، مردن و آلوده شدنِ اون فرد حتمی‌یه. و بعد از مرگ …

نوشته مرده‌های متحرک به وقتِ کرونا – صداسوار – ۲ اولین بار در روح‌سـوار پدیدار شد.

Join the discussion

Subscribe

Episode 1
Secured By miniOrange