مسافر دوم : حسین درخشان و رسانه – تاکسی ایرانشهر #۲

Episode 1

Play episode

حسین درخشان پدر وبلاگ فارسی لقب گرفته است و از نخستین (و شاید نخستین) وبلاگ‌نویس ایرانی و فارسی زبان است. او از پیش‌قراول‌های نسل روزنامه‌نگارهای دیجیتال است. پس از فراز و نشیب‌های زیاد در زندگی حرفه‌ای، حسین درخشان امروز نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی از پژوهشگرانِ برجسته در موضوع رسانه‌های دیجیتال، سانسور و آیندهٔ رسانه شناخته می‌شود.

در دومین شماره از تاکسی ایرانشهر با او دربارهٔ هوش مصنوعی و تاثیر آن در زندگی بشر و همچنین در آیندهٔ دموکراسی و رسانه در دنیای مدرن، شکل‌های مدرنِ سانسور و جنگ روانی و… به گفت‌وگو نشستیم.

در طی گفت‌وگو حسین درخشان به چند منبع اشاره کرد که در ادامه می‌آید :

Information disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making

نوشته مسافر دوم : حسین درخشان و رسانه – تاکسی ایرانشهر #۲ اولین بار در روح‌سـوار پدیدار شد.

Hosted by
Rooh Savar

Journaliste, écrivain, entrepreneur. Fondateur & CEO Jahan Info | Président SINGA France | Fondateur de Lettres Persanes | Thinkestân

Join the discussion

Instagram feed @roohsavar_paris

Connection error. Connection fail between instagram and your server. Please try again

Subscribe

Episode 1